Zapowiedzi wydawnicze

Kultura kompostowej toalety

Joseph Jen­kins

Kultura kompostowej toalety

Dobra, codzien­na prak­ty­ka w pigułce

Przed­wczo­raj pod­pi­sa­li­śmy umo­wę na wyda­nie po pol­sku best­sel­le­ro­we­go pod­ręcz­ni­ka Jose­pha Jen­kin­sa „The Huma­nu­re Hand­bo­ok”. Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­nia­mi książ­ka powin­na uka­zać się na począt­ku przy­szłe­go roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *